Learn More

Cyfeiliant Emynnau Cymraeg (Welsh Hymn Accompaniments)

Ideal for Welsh language services

Sample: Ar yrfa bywyd yn y byd (Godre'r Coed)
00:00
/
00:00
Hear samples of any of the tracks by clicking on the relevant Apple Music track below.
Image

Mae'r ddau albwm yn cynnwys 25 o emynau gorau'r Gymraeg i gyfeiliant organ, gydag alawon at ddant defnyddwyr mewn unrhyw iaith. Does dim lleisiau ar y recordiadau hyn, dim ond cyfeiliant organ.
These two albums, each featuring organ accompaniments for 25 hymns, cover the best of Welsh language hymns, with tunes that appeal for users in any language.There are no voices on these recordings, just a playover and the accompaniment.

You can download numbers in hymn books Caneuon Ffydd and Emynau’r Llan here, kindly provided by Martin Snellgrove

Click on the appropriate section below to choose download or CD:

Hymns included

(number after hymn name indicates number of verses - mae nifer y penillion yn ynddangos mewn cromfachau)
1. Anghrediniaeth, gad fi'n llonydd - Bryngogarth Dafydd William, W.P.Roberts (2)
2. Ai am fy meiau i – Penparc John Elias, J.T.Rees, (6)
3. Ar fôr tymhestlog - Penmachno Ieuan Glan Geirionydd, T. Hopkin Evans (6)
4. Arglwydd, gad im dawel orffwys - Arwelfa William Ambrose, John Hughes (3)
5. Arglwydd Iesu, arwain f’enaid - In Memoriam Morswyn, Caradog Roberts (2)
6. Ar yrfa bywyd yn y byd Godre'r Coed J.T.Job, Matthew W. Davies (5)
7. Caed trefn i faddau pechod - Cymod Gwilym Cyfeiliog, John Thomas (2)
8. Canaf yn y bore - Llys Aeron W. Bryn Davies, L.J.Roberts (5)
9. Cenwch i'r Arglwydd - Hengoed Gwili, Jacob Gabriel (4)
10. Cof am y cyfiawn Iesu - Mannheim W. Lewis, Llangloffan, Hans Leo Hassler, tr. J.S.Bach (3)
11. Cyn llunio'r byd Navarre Pedr Fardd, Salmydd Genefa (3)
12. Duw a Thad yr holl genhedloedd - Tangnefedd D. Tecwyn Evans, Olive V. Davies (4)
13. Duw mawr y rhyfeddodau maith! - Rhyd-y-groes cyf. J.R.Jones, T.D.Edwards (3)
14. Dyma gariad fel y moroedd - Ebeneser Gwilym Hiraethog (1 a 2), Pantycelyn, T.J.Williams, (3) (3)
15. Fy Mugail yw yr Arglwydd Iôr - Crimond Simon B.Jones, J.S.Irvine (5)
16. Gwawr wedi hirnos - Theodora addas. J.D.Vernon Lewis, Alfred Legge (5)
17. Gwêl uwchlaw cymylau amser - Capel-y-ddôl Islwyn, J.D.Jones (3)
18. Iesu roes addewid hyfryd - Bryntirion Roger Edwards, A.H.T.Lutteroth (4)
19. I Galfaria trof fy wyneb - Price Dyfed, Daniel Protheroe (3)
20. I’r Arglwydd cenwch lafar glod - Yr Hen Ganfed Edmwnd Prys, Salmydd Genefa (4)
21. Mae ffrydiau 'ngorfoledd yn tarddu - Crug-y-bar D. Charles - Alaw Gymreig (3)
22. Mae'r gwaed a redodd - Brynhyfryd Robert ap Gwilym Ddu, Alaw Gymreig (5)
23. Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb - Bryn Myrddin Titus Lewis (1 a 3), anad (2), J. Morgan Nicholas (3)
24. Mi dafla’ ’maich - Arabia Pantycelyn, Anad. (5)
25. Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw - Cleveland Thomas Jones, L. Mason (2)

1. Myfi yw'r Atgyfodiad mawr - Sabbath Ellis Wynne, John Williams (4)
2. Ni allodd angau du - Liverpool William Ellis, Ieuan Gwyllt (3)
3. O! anfon Di yr Ysbryd Glân - Uxbridge John Hughes, Pontrobert, J.H.Roberts (4)
4. O! fy Iesu bendigedig - Dim ond Iesu Eben Fardd, R. Lowry (3)
5. O! nefol addfwyn Oen - Rhosymedre Pantycelyn, J.D.Edwards (3)
6. Os gwelir fi, bechadur – Clawdd Madog Dafydd Morris, Tŵr-gwyn (2)
7. O! tyn y gorchudd - William Hugh Jones, Maesglasau , Morfydd Llwyn Owen (4)
8. O! tyred i'n gwaredu - Bro Aber John Roberts, J. Haydn Phillips (3)
9. O'th flaen, O! Dduw, 'rwy'n dyfod - Wilton Square Thomas Williams, M. Watts-Hughes (3)
10. Pan fo'n blynyddoedd ni'n byrhau - Ombersley T. Gwynn Jones, WH.Gladstone (4)
11. Pan oedd Iesu dan yr hoelion - Coedmor E. Cefni Jones, R.L.Jones (3)
12. Pechadur wyf, O! Arglwydd - Whitford Morgan Rhys, J. Ambrose Lloyd (3)
13. Pwy a'm dwg i'r Ddinas gadarn Tyddyn Llwyn Moelwyn Hughes, Evan Morgan (4)
14. 'Rwy'n llefain o'r anialwch - Jabez Ceiriog, Alaw Gymreig (4)
15. Tydi, a roddaist - Tydi a roddaist T.Rowland Hughes, Arwel Hughes (3)
16. Tydi a wnaeth y wyrth - Pantyfedwen Rhys Nicholas, M. Eddie Evans (3)
17. Tyrd, Ysbryd Glân, i'n c'lonnau ni - Arennig cyf. Rowland Fychan, Briegel (5)
18. Tyred, Ysbryd yr addewid - Tanymarian Silvan Evans, E. Stephen (2)
19. Un fendith dyro im - Sirioldeb Eifion Wyn, Joseph Parry (4)
20. Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd - Cwm Rhondda Ann Griffiths, John Hughes (3)
21. Wele'r dydd yn gwawrio draw - Innocents John Thomas, Joseph Smith (?) (5)
22. Wrth gofio'i riddfannau'n yr ardd - Trewen Thomas Lewis, D. Emlyn Evans (1)
23. Y mae'r ymdrech yn parhau - Aberystwyth Pedrog, Joseph Parry (2)
24. Yn Eden, cofiaf hynny byth - Buddugoliaeth Pantycelyn, G.W.Hughes (2)
25. Yr Arglwydd a feddwl amdanaf - Eirinwg Elfed, D. Emlyn Evans (2)

Please note the album cover shown is for our online albums only. The CD has a different cover.
© 2020 Creativity Unleashed Limited - Help - Privacy Statement - Contact Us